Whistleblower

En automatiseret whistleblowerordningł

Whistleblower

Hvordan forbedrer du mulighederne for, at dine ansatte og samarbejdspartnere kan gøre opmærksom på kritiske forhold, uden at de behøver at bekymre sig om negative konsekvenser? En løsning kan være at implementere en whistleblowerordning, hvor der anonymt og fortroligt kan indberettes om kritiske forhold.

Sådan en løsning har vi udviklet til flere advokatfirmaer, som nu kan tilbyde denne ordning til deres kunder.

Udfordringen…

Hos virksomheder kan det være en udfordring for ansatte og samarbejdspartnere at gøre opmærksom på kritiske forhold, uden at de sidder med en følelse af, at det kan have negative konsekvenser for dem. For mange ender det måske endda med, at de holder informationen for dem selv og dermed lader problemet eller de kritiske forhold fortsætte.

Løsningen…

Til flere advokatfirmaer har vi udviklet en automatiseret whistleblowerordning, som de kan tilbyde til deres kunder. Disse kunder får et unikt link, som de kan implementere på deres intranet og hjemmeside, hvor ansatte og samarbejdspartnere kan indberette om sager – enten helt anonymt eller delvist anonymt. Indberetningerne går så direkte til advokatfirmaet, som står for at behandle sagerne. Det vil også sige, at der ikke er en person internt i virksomheden, som er involveret i processen – altså man kan ikke behandle sin egen sag.

Fordelene ved løsningen er derudover, at du kan:

  • Beskytte de personer, som indberetter sager til whistleblowerordningen.
  • Opdage fejl og forsømmelser og derved højne niveauet i forbindelse med opgaver.

Skal du have en whistleblowerordning?

For mange virksomheder – små som store – vil svaret være ja. Og ifølge et EU-direktiv, der blev implementeret i Danmark i slutningen af 2021, har alle virksomheder med mere end 250 ansatte allerede pligt til at have en whistleblowerordning og en fastlagt intern procedure. Så måske det også er tid til, at din virksomhed skal have en ordning, der gør det både nemt for dig at håndtere indberetninger og trygt for ansatte at gøre opmærksom på kritiske forhold.

Whistleblower


Tror du på dialog, holdånd og god gammeldags dygtighed, hører vi gerne fra dig.

Lad os gøre det kort – tag nu bare fat i os.