Super Tour

Stå stærkere med en Super Tour. Vi hjælper dig med at definere dit DNA, formulere det til en stærk kernefortælling og efterfølgende formidle det forståeligt og genkendeligt for dine målgrupperł

Hvis vi skal flytte dig, skal vi kende dig.
Både de forførende fortrin og de blinde vinkler.

Sammen med dig og dit udvalgte team får vi skabt et nuanceret billede af din virksomhed og jeres situation. Vi samler alt data og prosa og sikrer et solidt fundament at bygge jeres fremtid på. Herefter begynder arbejdet omkring eksempelvis:

  • Kernefortælling
  • Vision
  • Mission
  • Kerneværdier
  • Kulturværdier
  • Produktionsfilosofi
  • Arbejdsmantra

Step 1-11

Vi guider dig gennem vores indsigtsrige og sjove Super Tour, lærer hinanden og os selv bedre at kende, og i sidste ende stiller vi dig stærkere.

01

Intro-møde

På mødet bliver vi enige om forløbet og det konkrete indhold for netop jeres SuperTour. Hvordan griber vi tingene lettest an, og hvad passer til jer? Vi arbejder hurtigt og effektivt, men samtidig i dybden, så du får det rette resultat.

02

Internt forarbejde

Vi involverer hele eller dele af virksomheden (alt efter størrelse) på tværs af evt. teams, interessenter og fagområder, så vores syn på virksomheden kan blive så alsidig og nuanceret som muligt. Vi udarbejder et spørgeskema, som besvares i sammensatte teams. Hvert team har en “lead-person”, som har til opgave at indsamle svar og afholde et internt opsamlingsmøde med teamet. Denne lead-person deltager i SuperTour step 3, som er en opsamlende workshop.

03

Workshop

Her opsamles alt data og prosa fra step 2 (Internt forarbejde), og vi bearbejder og konkluderer herfra og heraf. På den måde får vi et stærkt fundament at bygge fremtiden på.
Workshoppen skal give os alle ideerne til videreudviklingen af en virksomhed, som gode mennesker ønsker at være en del af. Idéerne og fundamentet til en spændende og sjov rejse, der er båret af værdier, og som skal stille jer stærkere, dygtigere og endnu mere motiveret som hold.

04

Kernefortælling

På baggrund af den viden, vi får fra workshoppen, forfatter vi virksomhedens kernefortælling.
Hvem vi er, hvad vi laver og hvad vi står for? Med andre ord: Hvad er virksomhedens DNA?

Her forfattes en kortfattet, præcis og velformuleret fortælling med den helt rette melodi, som bliver det strategiske ankerpunkt for din fremtidige kommunikation og markedsføring. En fortælling, der konstant kan refereres til både internt og eksternt i din organisation, og som sikrer ensretning og fælles retning.

05

Vision

En vision er en ambition, der er indenfor synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde.
En form for ledestjerne, drøm eller “højere mål”. Det er motiverende at få virksomhedens vision beskrevet!
Det er her, der kan tænkes stort og langsigtet, og samtidig bliver visionen et billede på fællesmålet, som alle i virksomheden skal vide, at de er med til at nå. Superego kommer med bud på en forståelig vison, der samtidig har den rette motiverende melodi.

06

Mission

Vi er hver dag på en mission for at…..

Ja, hvad er det egentlig, vi hver dag arbejder for? Én gang for alle får vi defineret virksomhedens mission, så ingen er i tvivl om, hvad man laver og hvorfor. Vi sikrer, at alle medarbejdere forstår “det større billede”.

07

Kerneværdier

På baggrund af viden fra forløbet, får vi defineret virksomhedens kerneværdier. Hvad er virksomhedens absolutte vigtigste værdier? Disse bør være altafgørende og ikke mindst kendt af alle, der arbejder i virksomheden.
Det er bl.a. kerneværdierne, der sikrer fælles retning, når hverdagen kører.

08

Kulturværdier

Sådan er vi, sådan arbejder vi, og sådan fungerer det. “Nice to know” for jeres kunder og “need to know” for jeres medarbejdere. Vi sætter jeres kultur under lup. Med resultatet af SuperTouren skaber vi fundamentet for, at et fokus på kultur kan drive din virksomhed fremad og gøre den til et brand. På baggrund af DNA-arbejdet fra forgående steps, defineres jeres kulturværdier. Disse bliver et absolut bærende element i, hvordan virksomheden skal tænkes og drives i dagligdagen.

09

Arbejdsmantra

Når virksomheden udvikler løsninger, designer eller på anden vis producerer til kunder, er det meget nyttigt at have en kort beskrevet filosofi vedrørende dette. Hvordan tænker vi og hvilke parametre er de vigtigste? Det kan være enkelte ord eller en sætning, der opsummerer tankegangen og ensretter denne, når ens produkter produceres og leveres. Superego sikrer, at ordene rammer og forståes.

10

Præsentation

Så er det tid til den samlede levering af hele forløbet og resultaterne.
Vi leverer hele din SuperTour i flotte slides, som kan præsenteres internt og dermed sikre, at alle får den rette fremlæggelse af den kommende rejse. Vi samler altså alt fra de foregående steps i en flot præsentation, som herfra også danner grundlag for alle de fremtidige markedsførings- og kommunikationstiltag (både internt og eksternt).

11

Kickoff

Hvis du har behov for det, kommer vi meget gerne og lægger et par ord på vores fælles arbejde overfor dine medarbejdere, bestyrelse eller andre interessenter. En fortælling og en forklaring på det nye tiltag. På den måde får vi alle med og alle til at gå i fælles retning og løfte i flok.

Og så starter arbejdet…

Når du har været igennem de 11 steps (eller en skræddersyet udgave), er tiden kommet til at udvikle din virksomheds grundlæggende visuelle og kommunikative identitet.

Superego har gennem mere end 16 år designet visuelle og kommunikative identiteter for visionære virksomheder og brands og på baggrund af det solide fundament fra Super Touren, kommer vi, i samarbejde med dig, med vores absolut bedste bud på en genkendelig og stærk, rød tråd – ud i alle led.

Når identiteten er godkendt og leveret i en design/brandguide, starter snakken omkring den efterfølgende eksekvering. Vi er med dig hele vejen og kan hjælpe med at få det hele “ud at leve” internt og eksternt.

I sidste ende skaber Super Touren fundamentet for, hvordan virksomheden skal tænkes, opleves og drives.