Webdesign / UX / UI

Først lærer vi dine brugeres specifikke behov at kende. Så bygger vi arkitekturen. Og først derefter skaber vi det stærke designł

UI/UX

Hvis du drømmer om et nyt, bedre og professionelt website til din virksomhed, vil du uden tvivl støde på de to begreber UX og UI. De er nemlig svære at komme uden om, når du snakker om websites.

UX refererer til ‘user experience design’ og dækker over alt det, som kan opleves og bruges på dit website – det er altså interaktionen mellem dit website og brugerne.

Omvendt refererer UI til ‘user interface design’ – altså alt det, der kan ses på websitet og det, som mange tænker som det reelle design på websitet. 

Vi skaber det helt gode websitedesign

Det virkelig gode websitedesign skabes på baggrund af research, hvor brugernes behov, adfærd og karakteristika skal frem i lyset. Derudover skal succeskriterierne for websitet fastlægges.

Gennem grundig research skal UX-designet ende ud i wireframes, der tydeligt viser de forskellige funktionaliteter og den købs- eller handlingsrejse, som du gerne vil have dine brugere til at foretage sig. Gennem UX-design skal alle interaktioner, der sikrer kommunikation og interaktion mellem dit website og brugerne på plads.

Du kan altså se UX-designet lidt som skelettet på websitet, der skal danne hele fundamentet for det videre UI-design. Når først skelettet er på plads, kommer UI-design ind i billedet.

UI definerer, hvordan selve designet af websitet udadtil skal se ud. UI skal bygge bro mellem alle de funktionaliteter, som blev defineret som en del af designprocessen under UX og det, som brugerne ser på selve websitet. Det er også her, der skal tages stilling til farver, skrifttyper, layout og stil – og den skulle jo gerne passe sammen med den overordnede visuelle identitet for virksomheden. 

Så hvor UX er skelettet, så kan du se på UI som kroppen – altså den visuelle oplevelse af websitet. Alt det som blev defineret under UX-design, skal UI-designet realisere. 

Skal vi lave dit næste website, hvor både UX og UI spiller?Lad os gøre det kort – tag nu bare fat i os.

Lad os stille dig stærkere. Tag en Super Tour.