Børnesporet

Udfordring og løsning

Som mange andre mindre landsbyskoler er folkeskolen i Astrup lukningstruet på grund af lave elevtal. De favner et stort geografisk område med mange konkurrenter – blandt andet flere friskoler. Så for at øge tiltrækningskraften til både skole, vuggestue og børnehave søgte de – med støtte fra Støtteforeningen Faster Marie – hjælp til at skabe en ny, skarp identitet.

Vores arbejde tog afsæt i en storstilet Supertour med deltagelse af ansatte fra alle afdelinger, skoleledelse, bestyrelsesmedlemmer, forældre samt støtteforening.

Med Supertourens udbytte skabte vi Børnesporet Faster-Astrup – en komplet identitet med nyt navn, logo, visuel identitet, kernefortælling og arbejdsmantra, der er funderet i børnenes udvikling og skolen og institutioners styrker.

“Vores nye univers har sået en helt masse frø, som vi efterfølgende har arbejdet videre med. Jo mere vi har arbejdet med vores værdigrundlag, desto mere mening har det givet – og så er det bare fedt at have et værdigrundlag, der passer på alle vores børn fra 0 til 12 år.”

Inger, skoleleder på Børnesporet

Skal vi flytte dit brand?
Kontakt os

Magnus Banner

Magnus Banner

Kontaktchef, Holstebro

Nicolai Breinholdt Tomis

Kontaktchef, Horsens

Brian Vig Troelsen

Kontaktchef, Horsens