Søndag, 15. december 2013

Gurli og Hans Engell Friis' Fond

Efter en udbudsrunde, har fonden med rødder i Horsens valgt Superego som bureau på både udvikling af ny visuel identitet, logo samt website.

Fonden yder fortrinsvis støtte til videnskabelige, uddannelsesmæssige og sociale formål. Af speciel interesse har projekter til fremme af initiativer, der vurderes at kunne gavne samfund eller erhvervsliv generelt.

Vi på Superego glæder os til samarbejdet i 2014.