NG Zink

Teknisk information formidlet med moderne elegance

NG Zink har samarbejdet med Superego om en større markedsundersøgelse, som gjorde det klart, at der også inden for byggeindustrien er et stort fokus på bæredygtighed og en stigende interesse for cirkulær økonomi. Undersøgelsen viste ligeledes et behov for et større oplysningsgrundlag hos målgruppen, da mange ikke kender til mulighederne med zink som bæredygtigt byggemateriale.

Opgaven for Superego bestod derfor i at udvikle et kommunikationskoncept, som skulle oplyse og vække målgruppens interesse for de mange fordele, der er, ved at anvende zink som byggemateriale. Kommunikationen skulle også fremhæve NG Zink som den professionelle og ansvarlige samarbejdspartner for herigennem at øge brandværdien. Det nye koncept er rullet ud på alt lige fra nyt udstillingsmateriale til et inspirerende website, som har modtaget stor anerkendelse.

Kunde
NG Zink

Hvad vi har lavet
Websites
Sociale medier
Video
Branding
Kommunikation
Logodesign
Visuel identitet
Strategi
Tryksager
Digital
Nyhedsbreve
Kampagner
Koncept