Dansk Lydisolering

Re-branding som løftestang for en bedre salgsplatform

Dansk Lydisolering kom til Superego i foråret 2021 med et ønske om en yderligere professionalisering af virksomhedens grafiske udtryk og kommunikative univers.

Dansk Lydisolering henvender sig både til private og erhvervskunder, men i den indledende fase blev det klart, at Dansk Lydisolering ønskede at appellere mere til erhvervssegmentet. Så hvordan skaber man opmærksomhed om et produkt og en service, som du ofte ikke lægger mærke til? 

Gode akustiske løsninger er kendetegnet ved, at de reducerer klangtiden og visuelt blender ind i lokalet. Man kan sige, at de nedtoner både fysisk- og visuel støj.

Med det udgangspunkt har vi designet et nyt stilistisk bo-mærke og et logo. Et renere design med særkende og referencer til lydbølger. Lydbølgerne er ført videre i designet som "femte element", som bringes i spil på diverse flader og website.

Brandplatformen "Lyt godt efter" skal rette fokus på de løsninger, du umiddelbart ikke ser og lede dialogen hen mod, at effektive løsninger kræver kompetencer, know-how og finesse.  

Alt i alt en enkel og strømlinet identitet, som skærer ind til benet og forsikrer kommende kunder om, at Dansk Lydisolering står for tryghed, kompetencer og mere livskvalitet. 

Kunde
Dansk Lydisolering

Hvad vi har lavet
Branding
Logodesign
Visuel identitet
Tryksager
Strategi
Digital
Video
Koncept
Kampagner
Kommunikation

Dansk Lydisolering Superego
Dansk Lydisolering Superego
Dansk Lydisolering Superego
Dansk Lydisolering Superego
Dansk Lydisolering Superego
Dansk Lydisolering Superego
Dansk Lydisolering Superego
Dansk Lydisolering Superego
Dansk Lydisolering Superego
Dansk Lydisolering Superego
Dansk Lydisolering Superego
Dansk Lydisolering Superego
Dansk Lydisolering Superego
Dansk Lydisolering Superego
Dansk Lydisolering Superego